Stefaan BRUYNINCKX

Stefaan Bruyninckx is 51 jaar en actief in verschillende verenigingen. Momenteel coacht hij in een energie-distributiebedrijf. Hij is politiek vooral geïnteresseerd in cultuur, openbare werken, mobiliteit en energie. Zes jaar geleden is Stefaan in de politiek gestapt omdat hij vond dat er van alles moest veranderen. Dit kan volgens Stefaan best door zelf mee aan politiek te doen om zo de zaken te veranderen, en niet aan de zijlijn te blijven staan. Voor hem staan centraal : de belangen van de burger, inspraak, veiligheid en een open participerend beleid.