Geschiedenis van de afdeling Nijlen

Op 12 december 2001 werd de N-VA van Nijlen boven de doopvont gehouden door Lode Van Dessel. Men had op dat ogenblik 52 leden. Op 8 januari 2002 werd op de eerste bestuursvergadering een voorlopig bestuur aangesteld.

De aanwezige leden op deze vergadering waren: Lode Van Dessel, Gust Vervoort, Marc Verheyen, André Thijs, Bert Van Dessel, André Van Looy, Mathilda Diels, Guido Bernaerts, Eddy Bats, Herman Van Bouwel, Gabriël Van Soest, Jef Lemmens en Johan Van Dessel.

 De functies van die bestuursleden werden als volgt verdeeld:
 

  • Voorzitter: Lode Van Dessel
  • Ondervoorzitter: Gust Vervoort
  • Secretaris: Bert Van Dessel
  • Penningmeester: André Thijs
  • Ledenwerving: Eddy Bats
  • Redactie en Webmaster: Gabriël Van Soest
  • Propaganda: Guido Bernaerts, Johan Van Dessel, Bert Van Dessel, Marc Verheyen
  • Feestleider: Johan Van Dessel, Guido Bernaerts, Bert Van Dessel, Marc Verheyen
  • Verslaggever: Ingrid Van Looy

Op 24 januari hielden we onze eerste nieuwjaarsreceptie. In januari 2002 verscheen ons eerste huisblad "Nieuw Nijlen" en werd door dragers verdeeld aan 8500 gezinnen.

Het eerste lente-ontbijt op 21 april 2002 was erg succesvol.

Tijdens de bestuursverkiezingen van 2004 werd Mil Daems tot voorzitter verkozen. Gabriël Van Soest wordt ondervoorzitter en André Thys werd verkozen tot penningmeester.

Door de mislukte onderhandelingen tussen NNU en de N-VA met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 nam Mil Daems ontslag. Er werd een tussentijdse verkiezing georganiseerd waarbij Eddy Bats werd aangesteld als voorzitter en Gabriël Van Soest als secretaris.

Het resultaat van de verkiezingen van 2006 waren ronduit teleurstellend. Na vele discussies en interne onrust nam Eddy Bats en Gabriël Van Soest ontslag. Ze werden opgevolgd door Eric Sempels, voorzitter en Armand Doms, secretaris. Deze combinatie was een kort leven beschoren.

Tijdens de bestuursverkiezingen van 2007 werd Gabriël Van Soest verkozen als voorzitter, Christophe Smeyers als secretaris en Vanessa Doms als penningmeester. Op 10 februari 2011 volgden er nieuwe bestuursverkiezingen. Bruno Van Camp volgde Gabriël Van Soest op.