Vervuiling Beekpark

Nieuws over dit onderwerp

Vervuiling beekpark blijft voort duren.

Ondanks het aandringen van onze partij bij het gemeentebestuur blijft de vervuiling duren. Schijnbaar is de gemeente NIET instaat een fatsoenlijke oplossing te vinden voor het schandelijk probleem …

Water kwaliteit Beekpark.

De vijver in het midden van het Beekpark is sterk vervuild.Het stink er zo erg dat deze vervuiling zelfs de kranten heeft gehaald. Lees het bijgevoegd persartikel …